Какво представлява Defrost?

Какво представлява Defrost?
14 декември 2023

Чудите ли се защо понякога климатикът е в режим на отопление, а духа студен въздух? Отговорът е лесен – защото климатичната система е в режим „Defrost“.

Думата “Defrost” има английски корен и означава размразяване – това е размразителен процес на топлообменника на външното тяло на системата.

Този процес се осъществява въз основа на функцията на хладилния агент (фреона) да се загрява, дори и при наличието на много ниски температури, когато е подложен на достатъчно високо налягане от компресора на климатика. Именно заради разликата в температурата на околната среда и на външния топлообменник по него се образува скреж, в някои случаи и лед.

Когато външният топлообменник е заскрежен, системата на климатика директно минава в режим на “Defrost”, за да се избегне натрупването на лед, което би възпрепятствало нормалната работа на климатичната Ви система.

В своята основа, режимът “Defrost” е автоматично преминаване в режим на охлаждане, за да се покачи температурата на външния топлообменник и да се осигури неговото размразяване. Този процес най-често е около 5-10 мин. и се повтаря през определен  времеви интервал. Или с по-прости думи - колкото по-влажно и студено е навън, толкова по-често климатикът Ви ще се нуждае от размразяване.

При различните видове климатици “Defrost” функционира по различен начин - при някои е на лице индикатор от светлинен характер  на вътрешното тяло, който сочи, че климатикът е във въпросния режим на „размразяване”, при други такъв индикатор липсва, но и в двете ситуации въздухът, който излиза от климатика е студен, а от външното тяло дори е възможно да излиза пара. Този процес често създава неудобство на ползвателите като студен поток на въздух и шум, но както вече споменахме всичко е за кратко.
Най-важното,  с което трябва да сме наясно по повод режима “Defrost” е, че това е съвсем обикновено явление при всички климатици без значение от модела, цената и марката и режимът НЕ ТРЯБВА да се прекъсва по никакъв начин, защото е част от нормалното функциониране на всяка една система от климатичен характер.

За да се е стартирал режим Defrost, това означава, че датчикът е отчел нужда той да бъде активиран, за да се предотврати евентуалното замръзване на външното тяло. След като съществува такава опасност от заскрежаване на тялото, то НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ климатичната система! Ако спрете и отново пуснете климатика без да е завършил този режим, рискувате натрупването на повече лед, който вече трудно би могъл да бъде размразен автоматично, а това от своя страна може да доведе до много по-сериозни повреди за цялата система.

Не изключвайте климатика през зимните месеци - това ще гарантира, функцията Defrost да се включва автоматично при необходимост, което ще поддържа външното тяло винаги размразено и работата на климатика ще бъде по-ефективна. Вместо да изключвате климатика е по-добре да регулирате температурата, правейки я с няколко градуса по-ниска и по този начин системата ще работи равномерно без натоварване и ще изразходва значително по-малко количество електроенергия.