Услуги

Отоплителни инсталации

ММ-КЛИМА-21 ООД се занимава с проектиране, доставка, изработване и монтаж на:

 • вътрешни отоплителни инсталации;
 • електрически и газови котли, на твърдо или течно гориво;
 • колекторни кутии, разширителни съдове и циркулационни помпи;
 • щрангове и разводки до радиаторите със стоманени, полиетиленови, полипропиленови или медни тръби;
 • радиатори, лири и бойлери със серпентина.

ТЕРМОПОМПИ

Термопомпите са най-ефективният начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, обществени и производствени сгради, за затопляне на басейни, джакузита, както и в някои технологични процеси за оползотворяване на отпадъчната топлина. С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина. До 80% от тази енергия те извличат от околната среда (въздуха, водата, земята).

 • Термопомпите осигуряват комфортен климат целогодишно с минимални разходи за енергия.
 • Термопомпите представляват съвременно екологично решение за задоволяване на човешките потребности от топлина, студ и топла вода.
 • Термопомпите са безопасни и щадят, не само околната среда, но и вашите пари.

Вентилация и климатизация

Вентилацията е основен фактор за създаване на здравословна среда, както в дома, така и в офиса или обществената сграда.   

Ние  предлагаме  монтаж на следните вентилационни елементи:

 • Монтаж  на въздуховоди и фасонни елементи към тях
 • Монтаж на вентилационни решетки, вентилационни боксове
 • Монтаж на вентилационни кухненски смукатели по поръчка и индивидуален проект
 • Монтаж на кухненски системи за вентилация и аспирация,вентилация и общообменни инсталации
 • Промишлена вентилация за производствени халета, сервизи, цехове за нанасяне на електрохимични покрития и други 
 • Системи за пречистване на въздух чрез ОЗОН-генератори.

МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ММ-КЛИМА-21 ООД работи със собствени екипи от специалисти, които имат висока квалификация и са обучени за качествен монтаж на вашия нов климатик.
 

 

Услугата безплатен "стандартен монтаж"  представлява цялостна инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности:

 1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина до 4 метра от земя, от готов под или повърхност.
 2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или беттонна стена с дебелина на стената до 30 см.
 3. Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер до 3 линейни метра.
 4. Полагане на ел. оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 4 линейни метра.
 5. Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип "шуко"
 6. Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло на височина до 4 метра от земя, готов под или повърхност.
 7. Закрепване и нивелиране на вътрешно тяло върху монтажното устройство на височина до 4 метра от земя, от готов под или повърхност.
 8. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
 9. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
 10. Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
 11. Попълване на гаранционна карта.
 12. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.

Дейности по монтажа, които се заплащат допълнително и не са включени в стандартния монтаж:

 • Ползване на всякакъв вид повдигащи съоръжения (вишка, кран, повдигащи платформи) за извършване на стандартен монтаж, профилактика и сервиз се заплащат допълнително.
 • За тръбен път над 3 метра - допълнително 45.00 лева/линеен метър.
 • За монтаж извън Плевен град се заплаща 1.00 лева/километър в едната посока.
 • Вкопаване на тръбен път в тухла - 25.00 лева/линеен метър.
 • Разпробиване на допълнителен отвор - 20.00 лева.
 • Полагане на кабел канали за скриване на тръбен път-10.00 лева/линеен метър.
 • Удължаване на захранващ кабел след 3 метър- 4.00 лева/линеен метър.
 • Монтаж на два етапа 30.00 лева към цената на монтажа.
 • Профилактика на климатична система - 50.00 лева.
 • Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 30.00 лева/квадратен метър.
 • Демонтаж климатична система до 18000 BTU - 60.00 лева.
 • Демонтаж климатична система  24000 BTU - 100.00 лева.
 • Демонтаж климатична система тип колонен - 100.00 лева.